Produkt Počet kusů Cena s DPH

RAD Studio 2010 Architect, nový uživatel bez předplatného

RAD Studio 2010 je nejmocnější sada nástrojů pro rychlý vývoj softwarových aplikací na současném trhu. Umožňuje rychle vizuálně vytvářet graficky náročné, daty řízené aplikace pro koncové uživatele na platformách nativních Windows i .NET. RAD Studio obsahuje nástroje Delphi, C Builder a Delphi Prism, poskytuje výkonné jazyky Delphi a C , kompilaci do strojového kódu pro nativní Windows i do běhového prostředí .NET, heterogenní databázovou propojitelnost, bohatou sadu vizuálních komponent a rozsáhlý ekosystém nástrojů a komponent od nezávislých dodavatelů. Tím umožňuje dodávat aplikace až 5x rychleji bez ohledu na verzi Windows a použitou databázi. Vývojové prostředí nástroje RAD Studio dramaticky zjednodušuje a zrychluje vývoj vizuálních a datově intenzivních aplikací s grafickým uživatelským rozhraním; od aplikací pro stolní počítače až po interaktivní dotykové obrazovky, stánkové aplikace a databázové vícevrstvé webové aplikace a služby.

RAD Studio Professional
Embarcadero RAD Studio 2010 Professional je navrženo pro vývojáře software a týmy vytvářejícími kompilované aplikace pro Windows, .NET a aplikace s dotykovým rozhraním s volitelně zabudovaným propojením s lokálními databázemi. RAD Studio obsahuje Delphi, C Builder a Delphi Prism a poskytuje programátorům vše nutné pro vývoj pro platformy nativních Windows i .NET. Hlavní vlastnosti zahrnují:

 • Lokální databázovou propojitelnost s daty InterBase, Blackfish SQL a MySQL v nástrojích Delphi a C Builder
 • Databázovou propojitelnost obsaženou v nástroji Visual Studio via ADO.NET včetně lokální databázové propojitelnosti s InterBase a Blackfish v Delphi Prism
 • Šíření databázového stroje Blackfish SQL zdarma s aplikacemi pro 1 uživatele a s objemem dat do 512MB
 • VCL for the Web s omezením na 5 propojení
 • Základní množinu auditů kódu a měření pro lepší pochopení stylu zápisu kódu a zdravé projekty
 • Vizualizace kódu v notaci UML poskytující vizuální reprezentaci zdrojového kódu umožňující jej lépe chápat i neprogramátorům

RAD Studio Enterprise
RAD Studio Enterprise je navrženo pro vývojáře software a jejich týmy vytvářející aplikace typu klient/server, vícevrstvé a webové aplikace pro nativní Windows a architekturu .NET. RAD Studio Enterprise nabízí hladkou propojitelnost s řadou databázových serverů a podnikových zdrojů dat, rozšířené modelování v UML a obsáhlou sadu nástrojů pro zjednodušení tvorby kvalitních aplikací. RAD Studio Enterprise obsahuje vše z edice Professional plus tuto výbavu pro tvorbu databázových aplikací typu klient/server, vícevrstvých a webových:

 • Databázovou serverovou propojitelnost s InterBase, Blackfish SQL, Firebird, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, Informix a Sybase při tvorbě kompilovaných aplikací pro nativní Windows
 • Vzdálenou serverovou propojitelnost s InterBase a Blackfish SQL při tvorbě aplikací pro .NET
 • Vývoj vícevrstvých aplikací DataSnap a vývoj klientů .NET pro DataSnap
 • Šíření databázového stroje Blackfish SQL zdarma s aplikacemi pro 5 uživatelů a objemem dat do 2GB
 • VCL for the Web bez omezení počtu propojení
 • Úplná sada 80 kódových měření a 200 auditů kódu
 • Možnost úplného dvoucestného modelování v UML s mnoha typy diagramů, synchronizací mezi modely a kódem, návrhové vzory a tvorba dokumentace

RAD Studio Architect
RAD Studio Architect je produkt navržený pro aplikační vývojáře a týmy budující datově intenzivní grafické a webové aplikace propojené s podnikovými databázovými systémy. RAD Studio Architect slučuje rychlý vývoj datově orientovaných aplikací pro nativní Windows a .NET s bohatými možnostmi modelování dat, které pomohou pochopit, navrhnout a maximálně využít podnikových databází a datových struktur. RAD Studio Architect obsahuje vše z edice Enterprise plus mocné možnosti databázového modelování a návrhu:

 • Aplikace zpětného inženýrství, analýza a optimalizace databází
 • Automatická tvorba databázového kódu z modelů pro dopředné inženýrství
 • Tvorba logických a fyzických modelů na základě informací vytažených z databází a skriptových souborů
 • Práce s dobře čitelnými diagrami, ve kterých je možno se snadno pohybovat
 • Pokročilé možnosti porovnávání a slučování s obousměrným porovnáváním a slučováním modelů a databázových struktur

Co RAD Studio obsahuje?

 • Delphi 2010 - Delphi 2010 je přední rapidní aplikační vývojové prostředí pro Windows umožňující snadno a rychle dodávat výkonné aplikace pro mnoho různých verzí Windows a mnoho databázových platforem.
 • C Builder 2010 - je jediné prostředí jazyka C pro skutečně rychlý vývoj slučující řadu výkonných nástrojů ANSI C s bohatou a rozšiřitelnou knihovnou vizuálních komponent pro tvorbu bleskurychlých aplikací.
 • Delphi Prism 2010 - Rychle vytvářejte s Delphi Prism aplikace pro .NET, ASP.NET, daty řízené a multiplatformní aplikace pro Mono. Využijte bohatého programovacího jazyka Delphi Prism a nejnovějších technologií .NET.
 • ER/Studio 8.0 Developer Edition (plná licence je v Delphi Architect, zkušební verze v Delphi Pro/Ent) - ER/Studio pomáhá datovým architektům odhalit, dokumentovat a opakovaně používat datová aktiva a umožňuje snadno aplikovat zpětné inženýrství, analyzovat a optimalizovat stávající databáze.
 • Blackfish SQL RAD Studio Edition - Blackfish SQL je výkonná transakční databáze s malými nároky na paměť a odpovídající normě SQL-92. Delphi obsahuje software Blackfish SQL s licencí pro vývoj a šíření Blackfish SQL v jistých situacích zcela zdarma.
 • InterBase SMP 2009 Developer Edition - InterBase SMP 2009 Developer Edition poskytuje vývojářům nejlepší databázi nezávislou na platformě pro tvorbu a testování databázových aplikací jak pro zabudování do aplikací, tak pro samostatné použití v malých a středních podnicích.
 • InstallAware Express - InstallAware Express poskytuje nepřekonanou množinu vlastností, se kterými vytvoříte důmyslné instalace ve zlomku času, a to bez programování nebo znalosti skriptování.
 • Partnerský software - uživatelé Delphi mají přístup k řadě volných i zkušebních verzí nástrojů a komponent od technologických partnerů společnosti Embarcadero. Dostupné jsou buď na ISO otisku instalačního DVD nebo online na Embarcadero developer network.

Co je předplatné (údržba a podpora) pro RAD Studio?
Předplatné (údržbu a technickou podporu) je možno zakoupit spolu s novou licencí nebo upgrade. Smlouva na předplatné vám poskytne jeden rok všechny upgrade zdarma (tedy úpravy, opravy i zcela nové verze) a daný počet případů technické podpory.

Kdo má nárok na cenu upgrade na RAD Studio 2010?

 • Edice Professional - ceny upgrade jsou dostupné registrovaným vlastníkům edicí Professional verzí 2006-2009 produktů Borland Developer Studio, CodeGear RAD Studio, Delphi, Delphi Prism, C Builder, Turbo. Jen do konce roku 2009 poskytneme i cenu upgrade pro majitele všech starších verzí, tedy 1 až 2005.
 • Edice Enterprise - ceny upgrade jsou dostupné registrovaným vlastníkům edicí Enterprise nebo Professional verzí 2006-2009 produktů Borland Developer Studio, CodeGear RAD Studio, Delphi, Delphi Prism a C Builder. Jen do konce roku 2009 poskytneme i cenu upgrade pro majitele všech starších verzí, tedy 1 až 2005.
 • Edice Architect - ceny upgrade jsou dostupné registrovaným vlastníkům edicí Enterprise nebo Architect verzí 2006-2009 produktů Borland Developer Studio, CodeGear RAD Studio, Delphi, Delphi Prism a C Builder. Jen do konce roku 2009 poskytneme i cenu upgrade pro majitele všech starších verzí, tedy 1 až 2005.

Multilicence:

Máte-li zájem o větší počet licencí, který není uveden v naší nabídce, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu multilicence@sw.cz nebo na telefonu 481 001 003 a my Vám jistě nabídneme zajímavou cenu.