Produkt Počet kusů Cena s DPH

Zeměpis ČR,Evropa,Svět

Programové dílo (dále jen program) pokrývá celý regionální zeměpis vyučovaný na základních a středních školách. Program je rozdělen na tři části: Svět, Evropa a ČR. Podrobnost zpracování jednotlivých částí světa kopíruje hloubku s jakou jsou jednotlivé země na školách probírány. Nejmenší pozornost je věnována cizím světadílům, větší pozornost patří Evropě a největší potom České republice.


Nosnou částí programu jsou mapy a práce s nimi. Na mapě každého světadílu je možno si procvičit polohopis jednotlivých států a měst, členitost povrchu a členitost pobřeží. Svou mapu má také každý evropský stát. Na nich si opět lze procvičit polohopis měst, pohoří, řek, ale také názvy různých evropských regionů a míst s historickým významem. Na mapách České republiky je možno procvičovat města, řeky, hraniční přechody, geomorfologické celky.

Území ČR je v programu rozděleno na regiony podle současného dělení na kraje.

Program uživateli zadává pojmy a úkolem uživatele je na slepé mapě kliknout do místa, které danému pojmu odpovídá. V jiném režimu program zvýrazní místo na mapě a úkolem uživatele je dané místo pojmenovat výběrem jedné z nabízených možností.

Kromě map program obsahuje řadu zeměpisných testů, křížovek a úkolů - např.spojování států s měnami, úředními jazyky, převažujícím náboženským vyznáním, ...

V oddílu věnovaném České republice lze najít i část věnovanou průmyslu.

Obtížnost otázek je odstupňována do tří úrovní: základní škola, střední škola, pro nadšence. Úroveň pro nadšence se setkává s nadšením především v řadách středoškoláků připravujících se na studium geografie na VŠ.

Při zkoušení je na obrazovce zobrazeno okno s průběžným hodnocením - celkový počet otázek, zbývající otázky, chybné odpovědi, procento úspěšnosti a průběžná známka. Zkoušení je možno kdykoli ukončit a vrátit se do úvodní nabídky.

Program vyznává systém okamžité zpětné vazby. V případě špatné odpovědi se žák ihned dozví správnou odpověď. Po ukončení zkoušení se objeví okno s rekapitulací chybných odpovědí. Učitel tedy může dodatečně posoudit jejich závažnost a v případě, že program využívá ke zkoušení svých žáků, upravit hodnocení.

Uživatel programu má také možnost nastavit známkovací stupnici a nadefinovat svou vlastní úroveň obtížnosti.

Multilicence:

Máte-li zájem o větší počet licencí, který není uveden v naší nabídce, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu multilicence@sw.cz nebo na telefonu 481 001 003 a my Vám jistě nabídneme zajímavou cenu.