Produkt Počet kusů Cena s DPH

Praktická ekonomika pro ZŠ a SŠ

Jediný produkt na českém trhu výukového software byl koncipován jako reakce Rámcový vzdělávací program. Praktická ekonomika svou strukturou komplexně pokrývá problematiku ekonomické reality v České republice.

Program je koncipován tak, aby studenti získali zejména praktické dovednosti v oblasti každodenního setkávání se s ekonomickou realitou.

Program členěn do 3 částí:

  • národní hospodářství, která nabízí informace o fungování státu, ekonomiky, fungování peněz, ale zejména daní, sociální problematiky, státní správy a státního rozpočtu. Praktické příklady pak žáky naučí spočítat si mzdu, dopad daní přímých a nepřímých, sociální a zdravotní pojištění;

  • bankovnictví, kde se žáci naučí jak banka funguje, jaké jsou její základní funkce, jaké služby nabízí nebo co je to úrok. Zejména si ale prakticky vyzkoušejí základní operace, se kterými se v reálném životě potkají (platba složenky, faktury, převod finanční prostředků, výpočet úroků apod., problematiku inkasa, ale také poštovní operace jako odeslání doporučených dopisů a jiné);

  • podnikání, kde žáci poznají druhy společností, podmínky pro vznik podniku a živnosti, jejich výhody a nevýhody, základy podnikatelského myšlení, pojmy aktiv, pasiv a zadlužení společnosti. Následně si žák formou testu pojmy systematizuje tak, aby z nabytých znalostí mohl čerpat i v budoucím praktickém životě.

Edukační část programu je doplněna o testy a cvičení, v nichž se náhodně obměňují hodnoty v zadání.

Program umožňuje provést klasifikaci žáka nastavením vlastních hodnotících kritérií pro testy a cvičení.

Program je primárně určen základním školám, ale zároveň je vhodným doplňkem i pro výuku na nižších stupních středních škol.

Program bude pravidelně aktualizován tak, aby reflektoval všechny změny legislativy v oblasti ekonomiky.

Multilicence:

Máte-li zájem o větší počet licencí, který není uveden v naší nabídce, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu multilicence@sw.cz nebo na telefonu 481 001 003 a my Vám jistě nabídneme zajímavou cenu.