Produkt Počet kusů Cena s DPH

WinGED 2010 - Angličtina + Němčina

WinGED jsou multioborové překladové slovníky určené k rychlému vyhledávání překladu hesla nebo slovního spojení z cizího jazyka do češtiny a naopak. Stabilní ovládací program umožňuje snadné, přehledné a intuitivní ovládání. Náročnějším uživatelům nabízí i možnosti doplňování a editaci nové i stávající slovní zásoby. Pro tyto účely slovník disponuje řadou unikátních funkcí.

Slovníky WinGED obsahují multioborovou slovní zásobu (obecnou i z oblasti technických, přírodních i společenských věd) v jedné databázi.

Tato skutečnost v sobě přináší hned několik výhod:

 • uživatel nemusí "dokupovat" jednotlivé odborné slovníky
 • je zachována jednotnost zápisu celé slovní zásoby
 • je vyloučena duplicita hesel, a tím nezanedbatelný vzájemný překryv oborových slovníků
 • je prohledávána pouze jedna databáze hesel, což zrychluje a zpřehledňuje výsledky hledání

Podporované operační systémy:

 • Windows 2000
 • Windows XP 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
 • Windows Vista 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
 • Windows 7 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích

Angličtina

Počet překladů

 • Počet významových dvojic ve slovníku anglicko-českém 365 000
 • Počet významových dvojic ve slovníku česko-anglickém 355 000

Gramatika

 • u podstatných jmen uveden rod a koncovka 1. pádu mn. čísla
 • u sloves uvedena zkratka slovního druhu a koncovka 1. os. jedn. čísla

Němčina

Počet překladů

 • Počet významových dvojic ve slovníku německo-českém 490 000
 • Počet významových dvojic ve slovníku česko-německém 560 000

Gramatika

 • u podstatných jmen uveden člen a koncovky skloňování (Haus,, s; -es, -"er)
 • u sloves vyznačeny odlučitelné předpony (an|stellen;; h)
 • u sloves uvedeny koncovky časování a uvedena zkratka pomocného slovesa (schreiben;; ie, h ie)

Multilicence:

Máte-li zájem o větší počet licencí, který není uveden v naší nabídce, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu multilicence@sw.cz nebo na telefonu 481 001 003 a my Vám jistě nabídneme zajímavou cenu.