Produkt Počet kusů Cena s DPH

WINLEX 2010

WINLEX je právní systém obsahující klíčové zákony a související právní předpisy České republiky především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Obsažené zákony, vyhlášky, nařízení vlády a pokyny Ministerstva financí jsou uvedeny v úplném a aktuálním znění, jsou doplněny kvalifikovanými komentáři, výběrem z judikatury, nejdůležitějšími předpisy EU a vzory nejčastěji používaných smluv.

WINLEX obsahuje:

Vyhledávat lze podle:

  • typu právní normy (zákon, nařízení vlády, vyhláška, pokyn Ministerstva financí …)
  • právní oblasti (např. Daně z příjmů …)
  • právního oboru (daňová soustava, obchodní zákoník, občanský soudní řád, pracovní právo)
  • klíčového slova či slovního spojení (fulltextové vyhledávání)
  • názvu předpisu nebo jeho číselného označení (tuto funkci lze využít i k vyhledávání předpisů, které byly danou právní normou novelizovány)

 

Multilicence:

Máte-li zájem o větší počet licencí, který není uveden v naší nabídce, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu multilicence@sw.cz nebo na telefonu 481 001 003 a my Vám jistě nabídneme zajímavou cenu.