Máte otázku? Napíšte nám
Po–Pá: 8:00-16:00

Windows Server 2016: licenční změny

Podzim 2016 se ponese ve znamení změn. V tomto období totiž očekáváme uvedení nové verze serverového operačního systému Microsoft Windows Server 2016. Ten bude obsahovat nové funkce, ale zároveň přinese i výrazné změny licenční politiky. Mimo jiné přibude možnost využít vlastní licence při provozu v prostředí Azure. Co všechno se tedy mění a jaké to bude mít dopady?
 
Licence Windows Server 2016
Serverové operační systémy v nové verzi budou vycházet z SQL Serveru. Ten už ve verzi 2012 opustil licenční model na procesor a vyměnil jej za licenční model podle počtu jader. Což mnozí ocenili, byla to jedna z těch změn, na které uživatelé netrpělivě čekali. 
 
1. Novinkou bude tedy změna fyzických procesorů na počítání fyzických jader. A to bez ohledu na hyper-threading. Konverzní poměr je nastaven na 1:8. To znamená, že to, co jsme nyní zaplatili za licenci na 2 CPU, bude nově cena za 16 jader. 
2. Novinkou Pro přidělení licence Windows Serveru fyzickému stroji je nutné spočítat všechna fyzická jádra. Minimální počet přidělených licencí pro jádra je vždy 8 na každý fyzický procesor serveru a minimálně 16 jader celkově.
 
Virtualizační práva
 
Pokud jsme správně spočítali počet fyzických jader v serveru a ověřili, že splňujeme obě minima, pak můžeme začít spouštět operační systém ve fyzickém či virtuálním prostředí. Virtualizační práva se pak liší podle zvolené edice serveru.
Za správně přidělené licence edice Standard můžeme na daném fyzickém serveru spustit Windows Server Standard v jednom fyzickém a až dvou virtuálních prostředích. V případě spuštění obou virtuálů je instance ve fyzickém prostředí omezená pouze na běh a správu prostředí virtuálních, tedy v ní nesmí běžet jiný typ provozu. Pokud bychom chtěli na daném serveru spustit více virtuálních strojů, pak je možné přidělené licence násobit, a to jednoduše tak, že potřebnou sadu licencí na jádro zdvojnásobíme a s tím dostaneme dvojnásobné virtualizační právo. Pokud přidělíme trojnásobek potřebných licencí, budeme smět na daném serveru celkově spustit až šest virtuálních serverů s Windows Server Standard. (Virtualizační práva se od předchozí verze nijak nezměnila. Změna je pouze v tom, jak dosáhnout licenčně pokrytého serveru.)
Toto pravidlo bude značně nevýhodné zejména pro servery s velkým počtem fyzických CPU, kde kvůli limitu 8 jader na fyzický procesor je každá sada potřebných licencí už tak poměrně velká, ale vždy opravňuje pouze ke dvěma spuštěným virtuálům.
Pro edici Datacenter naštěstí žádné násobení licencí pro větší míru virtualizace řešit nemusíme. Tady zůstává staré známé pravidlo, že za řádně přidělené licence Datacenter (tedy opět podle počtu fyzických jader s uvážením minima 8 jader na CPU a 16 celkově) si můžeme na daném fyzickém serveru spustit jedno fyzické a neomezený počet virtuálních prostředí s Windows Server Datacenter.
 
Instalace Windows Server v cloudu
 
Úplně novým právem pro serverové operační systémy, je právo užití licence pro pokrytí provozu v prostředí veřejného cloudu – konkrétně Microsoft Azure. Na začátek je potřeba říct, že toto právo není standardní součástí licence, ale získává se prostřednictvím aktivního předplatného služby Software Assurance (SA).
Licence s aktivním SA pak opravňují zákazníka k provozu až dvou virtuálních prostředí v Microsoft Azure, kde si příslušný operační systém naistaluje pod pořízenou licencí. Pro toto použití je potřeba navíc počítat s náklady na provoz virtuálního stroje v Azure, který si však pořídí bez operačního systému, tudíž za nižší cenu. Spuštěná virtuální prostředí nesmí celkově využívat více než 16 jader. Tento rozsah nasazení v prostředí Azure je dostupný za každou jednu licenci serveru bez ohledu na edici. Tedy pokud zákazník vlastní licence Windows Server Datacenter, pak má také nárok v Azure provozovat pouze dvě prostředí s celkovým využitím 16 jader.
Není však potřeba se bát, že využitím licence Windows Server Datacenter v Azure se připravíte o možnost neomezené virtualizace. Kromě práva na nasazení v Azure zůstává plně uplatnitelné i právo na onsite použití v prostředí zákazníka. V případě edice Standard však spotřebuje zákazník nasazením v Azure celé licenční právo, a tudíž o využití v onsite prostředí přichází.
Prozatím však nenastává žádný posun směrem k využití licencí serverového operačního systému v prostředí jiných poskytovatelů služeb. Zmíněné právo platí výhradně pro provoz v Microsoft Azure. Dobrou zprávou však je, že s jeho uplatněním nemusíte čekat až na příchod verze 2016, držitelům aktivního předplatného Software Assurance je dostupné už od začátku února letošního roku.
 
Klientské přístupové licence
 
Kromě licencí na serverové prostředí je nutnou součástí licenčního řešení pro Windows Server ještě klientská přístupová licence pro přistupujícího uživatele nebo přistupující zařízení. V této oblasti neočekáváme s příchodem nové verze žádné změny. Potřeba licencí CAL zůstane zachovaná a dostupnost User i Device licencí také. Ani cenová politika by se měnit neměla. Stejné zůstanou také funkce Windows Serveru, pro které je vyžadována doplňková klientská licence, tedy Remote Desktop Services, Rights Management Services a Identity Management.
 
Přechod na novou verzi pro zákazníky s aktivní Software Assurance
Novou verzi Windows Serveru i s jejími licenčními změnami budou nejsnáze přijímat zákazníci, kteří se rozhodli, nebo se včas rozhodnou, pro pokrytí Software Assurance. Aktuální procesorový model bude pro ně platný až do doby expirace smlouvy a s licencemi na jádro si ještě nějakou dobu nebudou muset lámat hlavu. Zejména pro prostředí s větším počtem jader ve fyzickém procesoru to bude určitě výhodné. Před expirací smlouvy pak bude nutné určit, na kolik jader má zákazník opravdu nárok za pořízené CPU licence.
Automaticky zákazník získá v době obnovy smlouvy nárok na 8 jader za každé fyzické CPU serveru, minimálně však 16 jader na fyzický server. Tento nárok nevyžaduje žádnou akci ze strany zákazníka.
Pokud však skutečně provozované prostředí disponuje více jádry ve fyzickém procesoru, bude výhodné, aby zákazník před obnovou smlouvy provedl sken infrastruktury, z něhož je viditelné, že Windows Server běží na serverech s vícejádrovými procesory. Na základě této dokumentace pak získává právo na tolik licencí na jádro, kolik je skutečný počet fyzických jader obsažených v hardwaru. Sken se při obnově smlouvy nepředkládá ani Microsoftu ani distributorovi, zákazník si jej pouze uschová pro případný licenční audit do své licenční evidence. (Stejné pravidlo platilo při změně modelu z CPU na core u SQL Serveru.)
Pokud sken a uschování dokumentace neproběhne, pak platí pravidlo automatického převodu, tedy nárok na 8 jader za každé fyzické CPU. Další používaná jádra by pak zákazník musel dokupovat.
Nejlépe na tom budou společnosti s celopodnikovými smlouvami typu Enterprise Agreement, kde je standardní součástí smlouvy fixace cen pro daný produkt. Tito zákazníci budou moci starší procesorovou politiku využívat po celou dobu trvání smlouvy nejenom pro již užívané, ale také pro nově pořízené licence v době platnosti smlouvy, a přesto s právem na použití nové verze.
Pokud plánujete v nejbližší době obnovu operačního systému, pak je našim doporučením určitě pořizovat licence včetně pokrytí Software Assurance v tříletých programech. Pro společnosti do 250 PC/uživatelů je nyní dokonce možné využít slevu 10 % na pořízení nových licencí.
 
Rozdíly ve funkcích
 
V aktuální verzi Windows Serveru je velmi příjemné, že obě podnikové edice poskytují stejnou funkcionalitu. Rozhodování o pořízení té nebo oné verze je tak zjednodušeno pouze na plánovanou míru virtualizace a nevyžaduje dlouhé zkoumání technických tabulek k tomu, abychom určili, která edice pro nás bude dělat opravdu to, co od ní požadujeme.
V nové verzi 2016 se bohužel dočkáme opětovného rozdělení funkcí pro dostupné edice. Ovšem moc trápit se tím netřeba. U edice Standard se nemusíme bát, že bychom přechodem na novou verzi o něco přišli. Bude mít všechny funkce, jako má verze 2012 R2, a přibydou ještě funkce Nano Minimal Installation Configuration a Windows Containers. Edice Datacenter se dočká více významných nových funkcí, které rozšíří její možnosti.
Příchod Windows Server 2016 přináší mnohé změny. V případě, že budete v nejbližší době řešit pořízení nového hardwaru, otevření nové smlouvy nebo pořízení dodatečných licencí serverového operačního systému, obraťte se na konzultanty. Neztrácejte čas a neriskujte zbytečně. Poradí vám a najdou optimální cestu, jakou se vydat, abyste své prostředky vynaložili co nejefektivněji.

Posledné pridané

Hore