Máte otázku? Napíšte nám
Zákaznické centrum je Vám k dispozícii od pondelka do piatku 7:00-17:00

Smartmaps - jak jednoduše naplánovat trasy v mapě?

Naplánovaná trasa Vám může pomoci najít cestu zpět, když zabloudíte, při navigaci na dovolené v neznámé krajině nebo můžete podle mapy vyrazit na pěší výlet či se nechat navigovat v autě.

Pro plánování je třeba nejdříve vytvořit cestu, tj. minimálně dva body, mezi kterými se bude plánovat. Nelépe je cestu "vytvořit" snímáním bodů z obrazovky (pomocí středového kurzoru).

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na místo, kde chcete vytvořit průjední bod cesty najeďte středovým křížem a podržte 2 sekundy displej na středovém kříži a vyskočí následující menu. Vyberte možnost "Přidat do cesty". Vytvoří se modré kolečko s (1) jako symbol prvního bodu. Takto můžete přidat neomezené množství dalších bodů do cesty. Body se spojují modrou spojnicí vzdušnou čarou. Nad touto spojnicí je udána vzdálenost mezi body. Všechny vybrané body neleznete v menu Volby-Navigace-Plánovač.

     

 

 Program můžete zakoupit: 

 

Plánovači je následně možné vybrané body dále přidávat tlačítekm "Přidat". Celou navolenou cestu je možné uložit, smazat případně načíst již uloženou. Přidání další bodů do plánovače je možné vybírat z adres, souřadnic, aktální GPS pozice, bodu zájmu, případně kontaktu z vašeho adresáře. Z plánovače je nakonec možné přistoupit k výpočtu trasy. Majitelé jiných produktů než Navigator jsou v tomto kroku vyzvání k připojení k mobilním datům. 

   

Parametry plánování:

Auto - Nejkratší: počítá nejkratší cestu mezi body po silnici - ne vždy je to výhodné (nekvalitní silnice III. třídy)
Auto - Nejrychlejší: nejvýhodnější plánovací možnost pro silnice
Auto - Ekonomická: kompromis mezi nejkratší a nejrychlejší
Cyklo - Více cyklotras: preferuje plánováni po cyklotrasách
Cyklo - Méně cyklotras: optimální kombinace cyklotras a klidných silnic
Cyklo - Silniční: pro silniční cyklisty, pouze asfaltové silnice bez frekventovaných úseků
Cyklo - Cyklodoprava: neznačené průjezdní trasy Prahou pro kolo
Pěší - Nejkratší: nejkratší cesta pro pěší (i po silnicích)
Pěší - Turistická: preferuje plánování po turistických značkách KČT a KST
Po proudu - Vodácky sjízdné řeky ČR - ukáže kilometráž a co vás čeká na trase
Upravená stopa - po upravených běžkařských trasách v ČR
Letecká - vzdušnou čarou mezi průletovými body    

 
V nastavení je dále možné vybrat preference pro plánování - placené/neplacené úseky silnic, zda při cyklo plánování zahrnovat i úseky I.třídy. Dále je pak možné nastavit barvu a šířku naplánované trasy v mapě.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po výpočtu trasy se zobrazí itinerář s celou trasou a všemi navigačními pokyny. Je zde možné si přečíst informace o trase - vzálenost, převýšení, čas, min. a max. nadmořská výška trasy. Itinerář lze ukládat, mazat, případne otevírat již uložené. Ukládání itineráře je zvláště vhodné pro uživatele jiných licencí než Navigator, kdy probíhá online výpočet trasy a oni si tak mohou předpočítat trasy doma na wi-fi a v terénu již není třeba se připojovat k mobilním datům.
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je možné také z itineráře zobrazit výškový profil trasy.
 
Po stiknutí tlačítka Navigovat se následně spustí navigace = navigační režim. Jak se má aplikace nastavit při spuštění navigačního režimu je možné nastavit v menu Volby-Nastavení - Navigační režim. 
 
Doporučujem mít aktivní - rotace, centrovat, automatickou centraci (mapa se při posunu prstem automaticky za 3s vrátí na vaší pozici), GPS, minimalizovat prvky (skryje všechny přebytečné údaje na displeji), měnit měřítko mapy - mapa se automaticky zoomuje dle vaší rychlosti (0-45km 1:10 000, 45-75km 1:20 000, 75 -120km 1:100 000, nad 120 km 1:300 000)
 
Standardní nastavení navigačního režimu - mapa se vycentruje na vaši pozici, zrotuje se ve směru pohybu. Červená šipka ukazuje váš pohyb (pokud je modrá, pak jste mimo naplánovanou trasu a trasa bude přepočítána). V mapě je tyrkysovou barvou vyznačena naplánovaná trasa, na každé křižovatce je v mapě vyznačen bílou šipkou  navigační pokyn. V dolní části dipleje je nevigační lišta. Ta se skládá ze 4 funkčních částí. 
  • V první části najdete navigační pokyn a vzdálenost k místu, kde je potřeb ho provést. Stiskem tohoto místa vyvoláte přepočítání trasy z vaší aktuální pozice (např. jedete-li mimo trasu a neprobíhá automatický přepočet trasy).
  • Ve druhé části najdete typ křižovatky, na které máte navigační pokyn provést.
  • Třetí část zobrazuje 3 údaje - čas dojezdu do cíle, čas který zbývá do cíle, kolik km zbývá do cíle.
 
   
   
  • Čtvrtá část spouští okno s nastavením hlasitosti navigace, ukončením navigace, případně lze přejít do itineráře.
V pravém horním rohu je možné přes tlačítko přepínače přecházet mezi navigačním režimem a standardním zobrazením aplikace s dolním menu.
 
   
 
Navigační lišta má celkem 3 podoby zobrazení - klasické (střední), rozšířené (maximální) - vypisuje aktuální a budoucí komunikace, a turistické (minimální). Toto zobrazení lze měnit pokud je aktivní navigační režim stiknutím tlačítka "menu" na vašem telefonu. Tři zobrazení se pak stále rotují dokola.
 
V menu Volby-Nastavení-Navigace je možné nastavit další parametry navigačního režimu.
  • Vybíráte zde navigační zvuky a jestli má být při navigaci hlas, případně ticho. 
  • Po opuštění trasy můžete nastavit automatický nebo pak ruční přepočet trasy (stiskem navigačního pokynu v navigační liště).
  • Vzdálenost pro přepočet nastavíte při jaké odchylce od naplánované trasy má dojít k automatickému přepočtu trasy - minimální hodnota je 50m, doporučujeme 75m.
  • Můžete také nastavit rychlou volbu adres - domů a do práce.
Při dosažení cíle navigační režim nabídne jeho ukončení a aplikace skočí do mapy na vaš pozici.

Offline plánování tras pro auto, cyklo a  pěší je možné pouze pro majitele verze SmartMaps Navigator nebo SmartMaps KOMPLET. (offline = plně offline bez internetu). Můžou plánovat v mobilním zařízení v aplikaci nebo na PC pomocí PC Manageru.

Online plánování je dostupné v mobilním zařízení i pro majitele ostatních verzí (SmartMaps Locator, OSM, AERO). (online = pro výpočet trasy je třeba se spojit se serverem a trasu spočítat, pak opět již vše je offline). Plánování je online a dotupné pouze v mobilním zařízení.

 

Chci SmartMaps se slevou
 
 
Doporučujeme program vyzkoušet: 
 

 

Přečtěte si další články o programu SmartMaps!

 

SmartMaps - slovník pojmů

Smart Maps - Rozdíl Garmin vs SmartMaps

SmartMaps - jak používat a nastavit základní nastavení aplikace?

SmartMaps - jak využít aplikaci na Geocaching?

SmartMaps - Jak nainstalovat zkušební verzi SmartMaps pro Android?

SmartMaps - Jak instalovat zkušební verzi na Windows CE Mobile 

SmartMaps - Jak nainstalovat zkušební verzi pro Symbian?

SmartMaps - Jak nainstalovat zkušební verzi pro Java-Bada

SmartMaps - Jak instalovat zkušební verzi na PC, Windows Phone a pomocí Windows Store 

SmartMaps - Jak nainstalovat zkušební verzi pro PALM

SmartMaps - Jak instalovat zkušební verzi na zařízení BlueBerry 10 OS a Nokia X 

 

Posledné pridané

Hore