Produkt Počet kusů Cena s DPH

LANGMaster Italština ESPRESSO - kompletní kurz a glosář

Kompletní kurz italštiny je založen na nejnovější učebnici italštiny Espresso nakladatelství Hueber Verlag, které byly upraveny pro výuku pomocí počítače a rozšířeny o další cvičení.

Obsah balení:
4x CD-ROM
Sluchátka s mikrofonem
Uživatelská příručka

Seznam titulů:

 • Italština ESPRESSO - Začátečníci
 • Italština ESPRESSO - Středně pokročili
 • Italština ESPRESSO - Pokročili

Popis produktu:
Kurz používá technologii rozpoznávání řeči IBM ViaVoice a díky ní je možné nejen aplikaci, ale i řadu cvičení ovládat hlasovými povely v italském jazyku.

Při výuce můžete postupovat podle předem připraveného výukového plánu nebo podle vlastního uvážení vybírat lekce a stránky. Data kurzu jsou mezi sebou důsledně provázána, takže když děláte cvičení, můžete se jedním klepnutím myši podívat na gramatický výklad nebo související cvičení.

Klíčem k efektivnímu učení je správné načasování opakování, které nesmí přijít příliš pozdě (už si nebudeme nic pamatovat) ani příliš brzy (budeme opakovat zbytečně často). K učení italských slovíček a frází slouží metoda RE-WISE, jejímž úkolem je zachovat ve studentově paměti co nejvíce znalostí a zároveň minimalizovat počet nutných opakování.

Nezbytným prvkem výuky jazyka je nácvik správné výslovnosti. Pomocí zobrazených hlasových křivek se můžete naučit mluvit tak, aby vám rozuměli i rodilí mluvčí.

Aplikace používá nejnovější softwarové technologie. Modulární uspořádání a otevřenost systému umožňují jeho využití nejen pro jazykové vzdělávání, ale obecně pro tvorbu výukových multimediálních programů.

Hlavní rysy:
KURZY

 • Moderní učebnice
 • Výklad gramatiky
 • Italsko-české glosáře
 • Nácvik správné výslovnosti
 • 185 hodin intenzivní výuky
 • Přes 1 030 stran textu
 • 855 cvičení
 • Více než 5 500 nových slovíček a frází
 • 1 460 obrázků a fotografií

GRAMATIKA

 • Přízvuk a výslovnost
 • Výslovnost,přízvuk a intonace
 • Určité a neurčité členy
 • Demonstrativa "questo","quello"
 • Několikanásobný zápor
 • Osobní,neurčitá a vztažná zájmena
 • Tvoření minulého času "passato prosimo"
 • Konjunktiv
 • Podmínkové věty
 • A mnoho dalších témat potřebných ke zvládnutí jazyka

GLOSÁŘ

 • Italsko-český glosář s 5 485 novými slovíčky a frázemi
 • Propojení s kurzy (metoda click&see)
 • Napojení na metodu RE-WISE pro učení slovíček a frází

Multilicence:

Máte-li zájem o větší počet licencí, který není uveden v naší nabídce, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu multilicence@sw.cz nebo na telefonu 481 001 003 a my Vám jistě nabídneme zajímavou cenu.