Produkt Počet kusů Cena s DPH

LANGMaster Francouzština FACETTES - kompletní kurz a studijní slovník Lexicon

Kompletní kurz francouzštiny je založen na nejnovější řadě učebnic francouzštiny Facettes nakladatelství Hueber Verlag, která byla upravena pro výuku pomocí počítače a rozšířena o další cvičení.

Obsah balení:
5x CD-ROM
Uživatelská příručka
Sluchátka s mikrofónem

Seznam titulů:

 • Francouzština FACETTES - Začátečníci
 • Francouzština FACETTES - Středně pokročilí
 • Francouzština FACETTES - Pokročilí
 • Francouzsko-český studijní slovník Lexicon

Popis produktu:

NOVINKA: Nyní nově obsahuje ozvučený překladový slovník!

Kurz používá technologii rozpoznávání řeči IBM ViaVoice a díky ní je možné nejen aplikaci, ale i řadu cvičení ovládat hlasovými povely ve francouzském jazyku.

Při výuce můžete postupovat podle předem připraveného výukového plánu nebo podle vlastního uvážení vybírat lekce a stránky. Data kurzu jsou mezi sebou důsledně provázána, takže když děláte cvičení, můžete se jedním klepnutím myši podívat na gramatický výklad nebo související cvičení.

Klíčem k efektivnímu učení je správné načasování opakování, které nesmí přijít příliš pozdě (už si nebudeme nic pamatovat) ani příliš brzy (budeme opakovat zbytečně často). K učení francouzských slovíček a frází slouží metoda RE-WISE, jejímž úkolem je zachovat ve studentově paměti co nejvíce znalostí a zároveň minimalizovat počet nutných opakování.

Nezbytným prvkem výuky jazyka je nácvik správné výslovnosti. Pomocí zobrazených hlasových křivek se můžete naučit mluvit tak, aby vám rozuměli i rodilí mluvčí.

Aplikace používá nejnovější softwarové technologie. Modulární uspořádání a otevřenost systému umožňují jeho využití nejen pro jazykové vzdělávání, ale obecně pro tvorbu výukových multimediálních programů. Přečtěte si více o LANGMaster způsobu výuky francouzštiny...
 
Hlavní rysy:
KURZY

 • Moderní učebnice
 • Výklad gramatiky
 • Francouzsko-české glosáře
 • Nácvik správné výslovnosti
 • 170 hodin intenzivní výuky
 • Přes 950 stran textu
 • 780 cvičení
 • Více než 4700 nových slovíček a frází
 • 1260 obrázků a fotografií

GRAMATIKA

 • Přízvuk a výslovnost
 • Výslovnost, přízvuk a intonace
 • Rod podstatných jmen
 • Časování sloves
 • Slovesa I. třídy, Slovesa II. třídy
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • Zájmeno "tout"
 • Minulý čas složený
 • Blízká minulost a blízká budoucnost
 • A mnoho dalších témat potřebných ke zvládnutí jazyka

GLOSÁŘ

 • Francouzsko-český glosář s 4 732 slovíčky a frázemi
 • Propojení s kurzy (metoda click&see)
 • Napojení na metodu RE-WISE pro učení slovíček a frází

OBSAH SLOVNÍKU

 • 50 000 hesel
 • 90 000 významů
 • 25 000 ozvučených hesel

Multilicence:

Máte-li zájem o větší počet licencí, který není uveden v naší nabídce, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu multilicence@sw.cz nebo na telefonu 481 001 003 a my Vám jistě nabídneme zajímavou cenu.