Produkt Počet kusů Cena s DPH

Legalizace software

Používáte nelegální software? Bojíte se kontroly a následků používání nelegálního software - právních sankcí, poškození dobrého jména firmy? Vaše obavy jsou oprávněné - zde je několik odstrašujících příkladů

Naši zákazníci tyto obavy mít nemusí - včas totiž legalizovali své softwarové vybavení.

Proč se vyplatí používat legální software?

Jistota a bezpečnost

Nákupem software získáte jistotu legálního užívání, které můžete kdykoliv prokázat, je-li to po Vás vyžadováno (kontrola ze strany finančních úřadů, prohlídky policie aj.).

Spolehlivost

Legálně zajištěný software pochází z důvěryhodného zdroje a můžete se tak spolehnout, že bude bezproblémově funkční, nepoškodí vám vaše data a bude vám k dispozici uživatelská podpora.

Svoboda za rozumnou cenu

Pořízení originálních licencí s sebou nese řadu výhod a jednou z nich je i výhoda finanční. Dojde-li ke zjištění, že používáte nelegální software, hrozí Vám až 5 milionů pokuty a odnětí svobody na dobu pěti let. Proto by si každý měl uvědomit, zda tyto následky za několik set či tisíc korun stojí.

Máte-li zájem o legalizaci Vašeho softwarového vybavení, kontaktujte našeho obchodníka na emailu info@sw.cz nebo telefonu

SK Tel.: 0220 255 005
CZ Tel.:  481 001 000

Jak byste určitě nechtěli dopadnout

Podmínečný trest pro nelegálního uživatele software

Za neoprávněné užívání počítačových programů vynesl Okresní soud v Mostě trestní příkaz proti 39letému muži. Jeho počínání soud ocenil trestem odnětí svobody v délce trvání 5 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 1 rok. Obžalovaný je navíc povinen nahradit poškozené společnosti Microsoft vzniklou škodu. Trestní příkaz není pravomocný.

Trestní příkaz

23letý podnikatel z Olomouce nevěnoval dostatečnou pozornost správě licencí k software a počítačovým hrám nainstalovaným v jeho počítačové herně. Dopustil se tím porušení autorských práv k software. Na konci září 2004 na něj proto Okresní soud v Olomouci vydal trestní příkaz, kterým jej odsoudil k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Obžalovaný je současně povinen nahradit škodu v celkové výši 630 000 korun společnostem Autodesk, Adobe, Microsoft a Symantec. Soud dále uložil trest propadnutí 8 osobních počítačů, 2 hard disků a 530 kusů CD nosičů, čímž citelně zasáhl do vybavení herny. Bude-li chtít mladý muž provozovat svoji počítačovou hernu i nadále, bude nucen do svého podnikání znovu investovat. Trestní příkaz je pravomocný.

Přísný rozsudek vynesen proti majiteli tiskařské společnosti

Okresní soud v Hradci Králové vynesl rozsudek proti obžalovanému a uznal jej vinným z porušení autorských práv. Obžalovaný byl odsouzen k peněžitému trestu ve výši 50.000,- Kč. Pro případ, že by tuto částku neuhradil, hrozí mu trest odnětí svobody ve výši 1 roku. Soud rovněž nařídil obžalovanému uhradit škodu poškozeným společnostem a to 809.239,- Kč společnosti Adobe a 144.070,- Kč společnosti Microsoft. Obžalovaný je majitelem středně velké tiskařské společnosti se zhruba 50 zaměstnanci. Tento případ byl před dvěma lety iniciován BSA. V dubnu 2002, na základě trestního oznámení podaného BSA, provedla v této společnosti policie prohlídku nebytových prostor na 12 počítačích. Tento rozsudek není pravomocný.