Produkt Počet kusů Cena s DPH

NOD32 pro Windows Standard - Box - Licence na 1 rok Zoner Photo Studio 9 CZ Home

 • NOD32 pro Windows Standard - Box - Licence na 1 rok  Zoner Photo Studio 9 CZ Home  Produkt již není v prodeji
  Zkuste prosím vyhledat podobný produkt.

Popis skupiny: NOD32 je veľmi užívateľský príjemný antivírus, ktorý obstál v uznávanom testu 100% Vírus Bulletin už niekoľkokrát po sebe, ktorý skúma či antivírus dokáže odstrániť všetky vírusy, ktoré sú na zozname aktívnych vírusov.

Z NOD 32 Control Center sa dá jednoduchým spôsobom pristupovať k jednotlivým modulom antivírusového systému NOD32, akými sú:

AMON
AMON je on-access skenerom, čo znamená, že vykonáva celkom automaticky nepretržitú kontrolu nad súbormi, ku ktorým v priebehu činnosti pristupuje užívateľ. Pokiaľ by sa užívateľ pokúsil spustiť, otvoriť či skopírovať infikovaný súbor, AMON by ho včas upozornil výstražným hlásením a ponúkol mu riešenie tejto situácie.

Vlastnosti:

 • Možnosť automatického liečenia, on-fly?
 • Infikovaný súbor sa dá presunúť do karantény, zmazať, premenovať alebo vyliečiť.
 • Zvolené adresáre je možné vylúčiť z testovania.
 • Jednoduché definovanie udalosti, pri ktorých má k testovaniu dochádzať (spustenie, otvorenie, uloženie, vytvorenie).
 • Kontrola sieťových diskov, vrátane nazdieľaných adresárov a diskov.
 • Podpora Terminal Server.

  IMON & EMON
  Tieto moduly sú určené pre kontrolu elektronickej pošty.
  EMON kontroluje poštu prichádzajúcu cez rozhranie MAPI(komunikácia medzi MS Exchange Serverom & MS Outlookom),
  IMON kontroluje úplne všetku komunikáciu na protokole POP3 a HTTP.

  Technológia modulu IMON umožňuje i funkciu ďalších služieb ako je:
 • kontrola všetkej prichádzajúcej a odchádzajúcej komunikácie na výskyt škodlivých TCP/UDP paketov
 • zábrana preniknutiam variant červov, zneužívajúcich niektoré bezpečnostné diery(napr. Lovsan/Blaster, bezpečnostná diera v RPC).
 • kontrola protokolu HTTP - Požiadavky užívateľa v priebehu "surfovania" po Internete sú skontrolované ešte predtým, než sú údaje odovzdané prezeračovi - browseru a uložené fyzicky na disk. Kontrola pracuje celkom nezávisle ako v prípade protokolu POP3. Ide o celkom unikátnu funkciu medzi AV produktmi.

  Všeobecné vlastnosti:
 • E-maily je možné "podpísať " (všetky, len infikované, žiadne) správou o výsledku testovania antivírusovým systémom NOD32.
 • Možnosť definovania portov, na ktorých má byť kontrola pošty vykonávaná (štandardne 110).
 • Kontrola poštovných klientov ako Outlook, Outlook Express, Eudora, The Bat! atd.
 • Moderná HLL Win32 heuristická analýza

  NOD32 Modul NOD32 je antivírusovou kontrolou, ktorú musí užívateľ ručne nasmerovať, na vybrané oblasti disku a nasledovne kontrolu spustiť, alebo spustenie naplánovať automaticky integrovaným plánovačom.

  Vlastnosti:
 • Kontrolu je možné vyvolať priamo z kontextového menu prieskumníka.
 • Definícia ľubovoľný počet profilov s rôznym nastavením testu.
 • NOD32 dokáže odstrániť alebo vyliečiť i súbory, ktoré sú momentálne v používaní a nedá sa k nim pristúpiť.
 • Kontrola vlastnej integrity.
 • Pred zahájením činnosti je urobená dôkladná kontrola operačnej pamäte a bežiacich procesov.
 • Okrem archívov a interne komprimovaných súborov dokáže testovať i poštovné databázy aplikáciou Outlook a Outlook Express.
 • Jednoducho sa dá definovať ľubovoľné množstvo oblastí (adresáre, disky, súbory), ktoré majú byť testované.

  Aktualizačný modul
  Aktualizačný modul zaisťuje automatické sťahovanie nových vírusových databáz vrátane aktualizácií programu. Antivírusový systém NOD32 využíva inkrementálnu aktualizáciu, kedy sa sťahujú len niekoľko KB dlhé aktualizácie, pričom väčšina z nich nevyžaduje reštart operačného systému po úspešnej inštalácií.

  Vlastnosti:
 • Automatický výber z niekoľkých aktualizačných serverov.
 • Možnosť aktualizácie pri určitej z veľa udalostí(prihlásenie užívateľa k PC, prvý štart Windows behom dňa atd.
 • Inteligentná aktualizácia v prípade využitia dial-up Internetového pripojenia. Aktualizácia sa urobí v momente, keď sa užívateľ dobrovoľne pripojí k Internetu.
 • Aktualizácia je zabezpečená technológiou digitálneho podpisu.
 • Možnosť vytvorenia aktualizačného CD alebo diskety.
 • Podpora proxy servera.
 • Podporuje tichý režim aktualizácie, nebudú sa vypisovať žiadne informácie o úspešnom prevedení aktualizácie.

  Súhrn najzaujímavejších noviniek
 • detekcia spyware, adware a riskware a zneužiteľných aplikácii
 • "ThreatSense.Net" systém včasného varovania umožňujúci prístup ochrany pred novými hrozbami
 • manažér licenčných kľúčov
 • automatická kontrola súborov spustených pri štarte PC
 • kontrola alternatívnych dátových prúdov (ADS) pod systémom NTFS
 • Zoner Photo Štúdio 9 je software pre najširšiu skupinu užívateľov digitálnych fotoaparátov a skenerov.

  Obsahuje všetko pre kvalitné spracovanie digitálnych fotografií vo všetkých krokoch:

  • stiahnutie do počítača,
  • automatické i kreatívne správy a odstránenie nedostatkov snímok,
  • nástroje pre ľahkú archiváciu
  • rozsiahle možnosti zdieľania a publikovania fotografií.

  Najvýraznejšie novinky a vylepšenia

  Nové jadro programu

  Prepracované jadro programu teda podporuje spracovanie fotografií vo farebnej hĺbke 16 bitov na kanál. V tejto hĺbke sú operácie s fotografiami robené pomocou celkom prepracovaných algoritmov, čo má za dôsledok výrazne menšiu stratu kvality obrazu.

  Efektívne hromadné operácie

  Filter pre hromadné operácie je teraz nahradený novým systémom užívateľom zadefinovaných postupností operácií pre úpravu obrazu. V jedinom kroku môže tak užívateľ vytvoriť ľubovoľnú skupinu operácií v ním zadefinovanom poradí a tie okamžite aplikovať na všetky zvolené fotografie.

  Tvorba interaktívnych DVD prezentácií

  Zoner Photo Štúdio rozširuje ponuku napaľovania, nový nástroj pre tvorbu interaktívnych prezentácií vo formáte DVD, ktoré je možné spúšťať v každom stolnom prehrávači. Nový nástroj umožňuje:

  • veľké možnosti prechodových efektov medzi fotografiami
  • možnosť textových titulkov s preberaním dát z EXIFu alebo manuálne zadaných v sprievodcovi tvorbou DVD
  • možnosť umiestenia hudby na pozadí (i viac skladieb)
  • voľba pozadia prezentácie
  • tvorba klasickej 4:3 alebo širokouhlej prezentácie 16:9

  Podpora GPS: práca so zemepisnými súradnicami u fotografií

  Zoner Photo Štúdio doplnil podporu priradenia zemepisných súradníc fotografiám s automatickou väzbou na záznamy GPS prístrojov a následným zobrazením na on-line i off-line mapách. Fotografie doplnené o presnú lokalizáciu získavajú ďalší rozmer, ktorý ocenia nie len turisti, ale i pracovníci firiem a organizácií pohybujúcich sa s fotoaparátmi v terénu.

  • Priradenie zemepisných súradníc, vrátane automatizovaného priradenia podľa záznamu GPS prístroja
  • Zobrazenie pozície fotografie podľa GPS údajov v EXIF na on-line mapových aplikáciách (Google Maps, Mapy.cz,?)

  Zobrazenie pozície fotografie je tiež možné na off-line mapových podkladoch Zoner Photo Map dodávaných podľa verzie k produktu s možnosťou dokúpenia ďalších máp. K dispozícií sú tieto mapové podklady:

  • Automapy ČR 1:100 000
  • Automapa SR 1:100 000
  • Topomapa ČR 1:75 000

  Zoner Photo Map rovnako umožňuje prevzatie mapových podkladov zo súčasne inštalovaných aplikácií z edície SmartMaps od predného českého kartografického  vydavateľstva PLANstudio:

  • Turistický sprievodca ČR 1:100 000
  • Cyklistický sprievodca ČR 1:75 000
  • SmartMap Office (plány 100 českých miest a Bratislavy, mapa strednej Európy 1:400 000, mapa Európy)

  Zlepšená práca s údajmi EXIF

  V novej verzii boli pridané nové nástroje a možnosti pre ľahšiu prácu s nimi.

  • Panel pre popis fotiek v Prieskumníku pre ľahký popis fotografií
  • Funkcia Nájdi a nahraď textový reťazec pre informácie uložené v obrázku (napr. popis, autor,...)
  • Nové formátovacie reťazce (v súvislosti s novými funkciami)
  • Zvýšenie rýchlosti pri práci s XMP metadátami
  • Hromadné priradenie lokácia (mesto a štát)

  Viac možností pre precízne úpravy obrazu

  • Kopírovanie častí obrazu medzi súbory s možnosťou zmeny veľkosti vkladaného obrazu, priehľadnosti a rozmazania hrán
  • Podpora vyhladzovania hrán (antialiasing) vo výberových nástrojoch v editore.
  • Vylepšený filter Krivky doplnený o zadávanie vstupných/výstupných hodnôt získavaním pozície obrázku bodu na krivke
  • Podpora zásuvných modulov. 8bf (Adobe PhotoShop ?plug-in? kompatibilných filtrov) v editore
  • Nový filter Doostriť
  • nový efekt Užívateľský filter (konvolučnej matice)
  • Nástroj pre priame vkladanie textu v editore

  Ďalšie novinky a vylepšenia

  • Náhľad na video súbory v Prieskumníku
  • Náhľad výsledného mena pri hromadnom premenovaní
  • Zmena veľkosti písmen pri sťahovaní fotiek
  • Archív médií ukladá náhľady mimo databázu (menej pravdepodobné dosiahnutie 2 GB limitu)
  • Možnosť vypnutia použitia kolieska myši pre prechod medzi obrázkami v Editore
  • Možnosti voľby farby pozadí krajov pre presné otočenie
  • Panel s nápoveďou v Prieskumníku pre Archív médií
  • Panel s nápoveďou v Prieskumníku pre Výsledky vyhľadávania
  • Nové bohaté nastavenia filtrov Obrázok do obrázku
  • Odoslať e-mailom s voľbou Do schránky pre ľahké priloženie pripravených súborov do existujúceho mailu
  • Nové možnosti zobrazenia prepálení a podexponovaných miest: vypnutie odfarbovaní a zložkových indikácií
  • Kopírovanie/presunutie zo zariadenia s možnosťou špecifikácie formátu cieľovej zložky pomocou formátovacieho reťazca
  • Lepšia podpora pre zobrazenie RAW formátu Nikon NEF
  • Zmena rozmerov s možnosťou neproporcionálnej zmeny v percentách

  Verzia Home je varianta, ktorá nepodporuje napríklad sťahovanie obrázkov z webu, snímanie obrazovky, hromadné filtre, selektívne úpravy (laso, polygónové laso a magická palička) či niektoré zásuvné modely.

  Nákupom získate 1 licenciu antivírusového programu NOD32 s updatom na 1 rok a 1 licenciu Zoner Photo Studio home.

  Oba programy sú Vám zaslané poštou! 

   

  Multilicence:

  Máte-li zájem o větší počet licencí, který není uveden v naší nabídce, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu multilicence@sw.cz nebo na telefonu 481 001 003 a my Vám jistě nabídneme zajímavou cenu.