Produkt Počet kusů Cena s DPH

15. 3. 2017
archiv novinek

Spravujte Eset "na dálku"

ESET Remote Administrator 6! Nová servisní verze produktu, určeného pro vzdálenou správu nainstalovaných bezpečnostních řešení ESET. Tato verze opravuje známé chyby a přidává množství nových funkcí. I vylepšení, založených na zpětné vazbě od našich uživatelů.

Eset remote control 

Novinky:

 • Přidána podpora Apple Device Enrollment programu a rozšířena správa mobilních iOS zařízení.
 • Vytvořené instalační balíčky se ukládají jako šablony.
 • Záznamy zobrazené v sekci Počítače a Hrozby můžete stránkovat.
 • Přidána možnost pro rychlé spuštění naposledy použitých úloh.
 • Přímo z konzole si můžete vygenerovat odkaz na RDP spojení.
 • Průvodce nastavením zobrazuje informace o tom, že úlohy obsahují neplatné objekty.
 • Do záhlaví konzole a generovaných přehledů si můžete přidat vlastní logo.
 • Přehledy si můžete stáhnout přímo prostřednictvím webového prohlížeče.
 • Centrální správa všech objektů uložených v karanténě na koncových stanicích.
 • Deployment tool pro nasazení all-in-one balíčku (ERA Agenta a bezpečnostního produktu).
 • Nástroj pro vytvoření lokálního offline repozitáře.
 • Podpora exportování protokolů do IBM qRadar SIEM.

Vylepšení:

 • Upravené schéma databáze zvládne obsloužit více než 200 000 stanic na jednom serveru (ERA Server, databáze i konzole).
 • Přepracovaná správa přístupových oprávnění umožňující přidělení přístupu na konkrétní typy objektů.
 • V detailech zařízení se zobrazuje informace o aktuálně přihlášených uživatelích.
 • Přepracována obrazovka zobrazující detaily o zařízení.
 • All-in-one instalační balíčky můžete vytvářet také pro produkty určené pro Windows Server.
 • Doplnění nových akcí do dialogového okna pro nasazení ERA Agenta.
 • Grafické změny v konfigurační šabloně pro definování politiky.
 • Přidána podpora pro slučování seznamů (výjimek, pravidel firewallu, ...) definovaných v politice.
 • Výjimky z rezidentní ochrany můžete do politiky hromadně importovat z externího souboru.
 • Při vytváření politiky pro filtrování obsahu webu a správu zařízení můžete vybrat konkrétní skupinu uživatelů z Active Directory.
 • Stavy produktu můžete nechat reportovat pouze do ERA a nezobrazovat je uživateli.
 • Přidány další parametry, podle kterých je možné data v přehledech filtrovat.
 • Hlavní menu je možné sbalit a napevno přichytit k levé straně okna prohlížeče.
 • Přejmenována klientská úloha pro aktualizaci virové databáze na aktualizaci modulů.
 • V detailech úlohy se zobrazuje čas posledního spuštění.
 • Při odstranění stanice můžete rovnou deaktivovat licenci na stanici a odstranit vazbu z ELA portálu.
 • V rámci jedné serverové úlohy na generování přehledu můžete vybrat více šablon.
 • V sekci Správa politik se zobrazuje informace o zděděných politikách.
 • Mobile Device Connector reportuje více stavů o samotném produktu a spravovaných mobilních zařízení.
 • Další drobná vylepšení v uživatelském rozhraní webové konzole.

Opravy:

 • Při vytváření úlohy v plánovači nebyly v ERA dostupné všechny možnosti jako na lokálním klientovi.
 • Při definování úlohy pro spuštění volitelné kontroly můžete nastavit akci po dokončení (například vypnutí počítače).
 • Mobile Device Connector nebylo možné nainstalovat při použití MySQL ODBC ovladače ve verzi 5.1.5.
 • ERA Agenta nebylo možné vzdáleně aktualizovat na OS X 10.10.
 • ERA Server nebylo možné nainstalovat na Windows Server 2003, pokud byl v průběhu instalace vložen licenční klíč.
 • ESET File Security 4.5 nebylo možné vzdáleně aktualizovat na verzi 6, protože v průběhu aktualizace byl vyžadován restart.
 • Úloha pro ukončení správy se neprovedla, pokud již byla jednou na zařízení odeslána a zařízení bylo opětovně zaregistrováno.
 • Nebylo možné ručně aktualizovat Mobile Device Connectoru na Windows ve verzi 6.1.
 • Opraveny další drobné chyby a vylepšení.

 Chci program pro obsluhu esetu na dálku